refactor authorizedKeys

lucent-firepit-crystal-gauntlet
Jill 2022-10-18 19:54:57 +02:00
parent ed63192e5c
commit 39ec224d05
6 changed files with 66 additions and 51 deletions

View File

@ -1,39 +1,21 @@
lib:
with lib;
let
# please only append keys in this list to not mess up
# wireguard auto-genned IPs!!
peerList = [
{
hostname = "aether@subsurface";
ssh = "ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIFLDtlpOnQFQq9mPMhR1uQnjrTexcof+c+y+ot/7Jgnt aether@subsurface";
wg = "XEVSwNNPR7RTt/O0ihYmv3nopbPmqkCMGrVRCixnPWw=";
}
{
hostname = "oatmealine@void-defragmented";
ssh = "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQDbJDo79TD9RV77MnArQwS94wzBo+6l6dYQnaNdPk2xo019+tc7GyuQ+GHyh4qewIUQOwe3Ddj4YxJN9IS3E360/6RdaNDxn3hUp2jh/x9SOjh0W86FJfdHEQViNeFVSXJv+QBZT9ibR9IbOHYezhD6gtz15pNhEqhQyqw2hJuQzxLvnictTc4lPQnWN9I8ga+OVSh7Uauu5OKbUOyRRj1Er/hasNviCaGBJnLDYjSqTDRvEbdYlfuhrYITJ+viZOQq7Nczs6dbsl627FCvhr5vQi+/vvpx9DKHDvpGvbEglOmOwgffSkaOIIx/pNHTsRccX7c3/im6z4pCDj4bEuiqqawv2C6DV0aM01bW8cchOJrmSQGTygTrJuuVPHp4IRIZNvQGS+97j4u+d7ofricLR1RoxJcQibvRA9rhhYI2FhwrAweuuLktjSj5RkQnypd9kjOuH+nhgLZunreNoyPNDCmcOBA7BA0rD2pCIKB9SzlelMjVuvy0PA8uWfNFfxGU+m3BH7lQS/A6V+NeYrMGiZ+u+t9Pgr6kAoR7mAUO+obIdMM/lOp1/zGBY8lk2Aq3GQcyGVNi18VR0uA+NMaJYXA1JzSiPCz7cQn1pKIAKiDEnzicf5MxDHIi5F1iQ/Lc+NftgmDXZEAHDY1bQepScOttaOZQZLpYP/eWwlEQJQ== oatmealine@beppy";
wg = "533BncNpHKzJVx5lwdxBg+aUfLGqea9uUYz70C6wxyg=";
}
{
hostname = "oatmealine@beppy-phone";
ssh = "ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIJUgEsAQ7EL5/3STLAk/0qWJddYqfBY71yS9RtRSWd3w JuiceSSH";
wg = "qT7gX8beM/kW9AYg5dV1e3cLzLDTLxMO2CmnbFpMVj4=";
}
{
hostname = "mayflower@BMW-M550d-xDrive"; # car 5
ssh = "AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCL75/Pg5bP7LaXE6uPyyv8QDRivWJC6YcH6oJJztkjqL6g+0xPPiN6I54q/bNF4nHA2BHVUktKUU9bGDEOpYIRq7kegp2/K/+FNTM1Kz6rJSrSc8e0Ogxg8vhD6maxqLU8q+D1OMhBu0UiWUB+GxXmeYfBtXPjpcE+AaJ80BPs7vwiulHPGn7UAcRuP36Z+3JJiN2BQnU2aizXWsgyU575Uy3DVvAt7eHon+SoJiTCs2//5KexJ42U6ZiE6f/oTFdiud70lpxhGgiiFvj6M9RZ0aLoxspiskW45jKLXIMJ+mO6husg9GfvCchbps3YkmH0hZ24Ii1EiFhi5HZMY0Lt";
}
];
in {
list = peerList;
# here for convinience purposes
set = listToAttrs (map (n: {
name = n.hostname;
value = {
# todo: something more generic might fit better?
ssh = n.ssh;
wg = n.wg;
};
}) peerList);
}
[
{
hostname = "aether@subsurface";
ssh = "ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIFLDtlpOnQFQq9mPMhR1uQnjrTexcof+c+y+ot/7Jgnt aether@subsurface";
wg = "XEVSwNNPR7RTt/O0ihYmv3nopbPmqkCMGrVRCixnPWw=";
}
{
hostname = "oatmealine@void-defragmented";
ssh = "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQDbJDo79TD9RV77MnArQwS94wzBo+6l6dYQnaNdPk2xo019+tc7GyuQ+GHyh4qewIUQOwe3Ddj4YxJN9IS3E360/6RdaNDxn3hUp2jh/x9SOjh0W86FJfdHEQViNeFVSXJv+QBZT9ibR9IbOHYezhD6gtz15pNhEqhQyqw2hJuQzxLvnictTc4lPQnWN9I8ga+OVSh7Uauu5OKbUOyRRj1Er/hasNviCaGBJnLDYjSqTDRvEbdYlfuhrYITJ+viZOQq7Nczs6dbsl627FCvhr5vQi+/vvpx9DKHDvpGvbEglOmOwgffSkaOIIx/pNHTsRccX7c3/im6z4pCDj4bEuiqqawv2C6DV0aM01bW8cchOJrmSQGTygTrJuuVPHp4IRIZNvQGS+97j4u+d7ofricLR1RoxJcQibvRA9rhhYI2FhwrAweuuLktjSj5RkQnypd9kjOuH+nhgLZunreNoyPNDCmcOBA7BA0rD2pCIKB9SzlelMjVuvy0PA8uWfNFfxGU+m3BH7lQS/A6V+NeYrMGiZ+u+t9Pgr6kAoR7mAUO+obIdMM/lOp1/zGBY8lk2Aq3GQcyGVNi18VR0uA+NMaJYXA1JzSiPCz7cQn1pKIAKiDEnzicf5MxDHIi5F1iQ/Lc+NftgmDXZEAHDY1bQepScOttaOZQZLpYP/eWwlEQJQ== oatmealine@beppy";
wg = "533BncNpHKzJVx5lwdxBg+aUfLGqea9uUYz70C6wxyg=";
}
{
hostname = "oatmealine@beppy-phone";
ssh = "ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIJUgEsAQ7EL5/3STLAk/0qWJddYqfBY71yS9RtRSWd3w JuiceSSH";
wg = "qT7gX8beM/kW9AYg5dV1e3cLzLDTLxMO2CmnbFpMVj4=";
}
{
hostname = "mayflower@BMW-M550d-xDrive"; # car 5
ssh = "AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCVH1q8t7fnIlS8sUFnnfTqTK2d6wmaqUE2xJ/jNFCj3hNK4uR7aU7D85M4vMgXfTqacdrmdiNlWehOjlPf2cWxAqYFqIVcBaka0lf6iUzuEJmHtdXlSHvTK/G38pC2aE9SQkYqY5pEUrniKWNdjqmqK2bYVqXIwimI5eFLRipKYXZzzIf67vu4Zu3oaxAVn02XyWasO7660vab/gMVdn/uzj56pJ1iscuOc/IuoMPQE0TdMH1OMJ8oJMR844DdTx45+vxv1u5Jz9ECbJo91tCq7kIATfHHm739pI7ZYY7oDH0OzUKFeU5y4E8o/SaJWPvBkeXZXUxPwY5I1TBfnKAV";
}
]

View File

@ -1,7 +1,9 @@
{ pkgs, inputs, lib, ... }:
let
keys = import ./authorizedKeys.nix lib;
keys = import ./authorizedKeys.nix;
fetchSSH = (host: lib._.getSSH host keys);
fetchSSHKeys = map fetchSSH;
in {
imports = [
./hardware-configuration.nix
@ -31,7 +33,9 @@ in {
shell = pkgs.unstable.fish;
extraGroups = [ "wheel" "nix-users" "dotfiles" ];
initialHashedPassword = "!";
openssh.authorizedKeys.keys = [ keys.set."aether@subsurface".ssh ];
openssh.authorizedKeys.keys = fetchSSHKeys [
"aether@subsurface"
];
};
homeConf.home = {
@ -49,7 +53,10 @@ in {
shell = pkgs.unstable.fish;
extraGroups = [ "wheel" "nix-users" "dotfiles" "yugoslavia" ];
initialHashedPassword = "!";
openssh.authorizedKeys.keys = [ keys.set."oatmealine@void-defragmented".ssh keys.set."oatmealine@beppy-phone".ssh ];
openssh.authorizedKeys.keys = fetchSSHKeys [
"oatmealine@void-defragmented"
"oatmealine@beppy-phone"
];
};
homeConf.home = {
@ -66,7 +73,9 @@ in {
shell = pkgs.unstable.fish;
extraGroups = [ "wheel" "nix-users" "dotfiles" "yugoslavia" ];
initialHashedPassword = "!";
openssh.authorizedKeys.keys = [ keys.set."mayflower@BMW-M550d-xDrive".ssh ];
openssh.authorizedKeys.keys = fetchSSHKeys [
"mayflower@BMW-M550d-xDrive"
];
};
homeConf.home = {
@ -95,8 +104,8 @@ in {
"ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDRI9sGl0EmOkNNnh8SgRq197gkEy3XEwKZjLIr27V9PfaVOLIAcZiGcOa5q7rc5FjcCtkQ9+/twE24bZpxkK0ygrRJBEdT+HGAUmpY/kRPEn/tqjmwNu43vQqOhNSYmAAzdjJ4AuRPK5st8QQyOzKv5Pnghwy8xPAjOM3o4n9ULMLjVvAu0eTmCJMKxEvz5FUEIVZtEid/ng46k/bJ/njSh8vyGBQV4fJei6M9Ovw0HPqqzWyV/e0c3hTClG4dfLCK3Qv3hLhXQ+8I9iaL7D2wZdr3F2lbg0vS/QctPZc28f1gpkFEzVflEzAk4aFwJMMflY04IG1Dr44IfM1gJbpj rsa-key-20220423"
"ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCL75/Pg5bP7LaXE6uPyyv8QDRivWJC6YcH6oJJztkjqL6g+0xPPiN6I54q/bNF4nHA2BHVUktKUU9bGDEOpYIRq7kegp2/K/+FNTM1Kz6rJSrSc8e0Ogxg8vhD6maxqLU8q+D1OMhBu0UiWUB+GxXmeYfBtXPjpcE+AaJ80BPs7vwiulHPGn7UAcRuP36Z+3JJiN2BQnU2aizXWsgyU575Uy3DVvAt7eHon+SoJiTCs2//5KexJ42U6ZiE6f/oTFdiud70lpxhGgiiFvj6M9RZ0aLoxspiskW45jKLXIMJ+mO6husg9GfvCchbps3YkmH0hZ24Ii1EiFhi5HZMY0Lt mayflower"
"ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIHrlqH2OShvXdzq1sV5IDuWQzeC9OHBVvwj0+Y0XXwi7 mayflower-thinkpad"
keys.set."oatmealine@void-defragmented".ssh
keys.set."oatmealine@beppy-phone".ssh
#fetchSSH "oatmealine@void-defragmented"
#fetchSSH "oatmealine@beppy-phone"
];
packages = with pkgs; [ tmux micro ];
shell = pkgs.unstable.fish;

View File

@ -2,8 +2,8 @@
with lib;
let
peerKeys = import ./authorizedKeys.nix lib;
wgKeys = filter (hasAttr "wg") peerKeys.list;
peerKeys = import ./authorizedKeys.nix;
wgKeys = filter (hasAttr "wg") peerKeys;
in {
ips = [ "10.100.0.1/24" ];
@ -11,7 +11,8 @@ in {
listenPort = 51820;
peers = genList (n: let
peers = genList (n:
let
keychain = elemAt wgKeys n;
ip = "10.100.0.${toString (n+2)}/32";
in {
@ -19,4 +20,3 @@ in {
allowedIPs = [ ip ];
}) (length wgKeys);
}

View File

@ -4,9 +4,14 @@ lib.extend (self: super:
let
inherit (lib) attrValues foldr;
inherit (modules) mapModules;
inherit (helpers) getSSH getWG;
modules = import ./modules.nix { inherit lib; };
helpers = import ./helpers.nix { inherit lib; };
in {
_ = foldr (a: b: a // b) {} (attrValues (mapModules ./. (file: import file { inherit pkgs inputs; lib = self; })));
_ = foldr (a: b: a // b) {} (attrValues (mapModules ./. (file: import file {
inherit pkgs inputs;
lib = self;
})));
}
)

19
lib/helpers.nix Normal file
View File

@ -0,0 +1,19 @@
{ lib, ... }:
with lib;
rec {
indexFrom = origin: name: item: list: foldr
(h: t:
if h.${origin} == name && hasAttr item h
then h.${item}
else t)
(error ''
No item at the origin point ${origin} with element ${name} found.
Please make sure that the item with that origin exists, and,
failing that, that it also has the requested item defined.
'')
list;
getSSH = name: keys: indexFrom "hostname" name "ssh" keys;
getWG = name: keys: indexFrom "hostname" name "wg" keys;
}

2
result
View File

@ -1 +1 @@
/nix/store/f5ybdcl8js6wh9w643f1agaxcsfh0i12-nixos-system-dark-firepit-22.05.20220731.ede02b4
/nix/store/js089ixiqw488kiakkbxr4kfy671f98v-nixos-system-dark-firepit-22.05.20220822.5252708